Fitness Group Created with Sketch.

Regulamin SPA

Ogólne postanowienia

 1. Sheraton Sopot Hotel, Spa, Sopot Zdrój, ich właściciele, dyrekcja, kierownictwo, pracownicy oraz podwykonawcy nie są odpowiedzialni za szkodę polegającą na zgubieniu, zniszczeniu lub utracie mienia należącego do Gości, w przypadku pozostawienia go bez odpowiedniego nadzoru podczas pobytu na terenie Spa. Rzeczy osobiste powinny zostać zabezpieczone poprzez ich zamknięcie w szafkach w przebieralni, za wyjątkiem przedmiotów wartościowych, które powinny być pozostawione w sejfie.
 2. Z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa, Sheraton Sopot Hotel, Spa, ich właściciele, dyrekcja, kierownictwo, pracownicy oraz podwykonawcy nie są odpowiedzialni za śmierć, urazy, utratę zdrowia bądź mienia powstałe na terenie Spa w wyniku jego użytkowania, o ile nie ponoszą winy.
 3. Członek Klubu/Gość oświadcza, iż przed rozpoczęciem aktywnego lub pasywnego uczestnictwa w zajęciach lub zabiegach uwzględni swój stan zdrowia i nie przystąpi do nich, jeżeli ze względu na stan zdrowia, mogłyby mieć one negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, komfort fizyczny lub psychiczny. Wszystkim Gościom doradzamy, aby przed skorzystaniem ze Spa, przeszli standardowe badania lekarskie w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia. Ma to szczególne znaczenie przy aktywnym uczestnictwie w ćwiczeniach fizycznych oraz użytkowaniu urządzeń wykorzystujących ciepło i wysokie temperatury.
 4. Godziny pracy Spa
  Teren Spa jest dostępny wyłącznie w godzinach jego pracy. Normalne godziny pracy mogą w sytuacjach wyjątkowych ulec zmianie w drodze decyzji Dyrekcji Sheraton Sopot Hotel. Zmiana może oznaczać czasowe zamknięcie Spa, skrócenie lub wydłużenie godzin jego funkcjonowania. Użytkowanie niektórych lub wszystkich stref Spa może zostać czasowo zawieszone w związku z nagłą koniecznością dokonania naprawy, konserwacji lub wykonania innych niezbędnych prac. Najpóźniej kwadrans przed 22.00 wszyscy Goście powinni opuścić Strefę Spa Experience i udać się do szatni.

  • Dyrekcja Sheraton Sopot Hotel, zastrzega sobie możliwość zamknięcia Sheraton Sopot Spa raz w roku na okres do 15 dni w celu przeprowadzenia niezbędnych prac remontowo – renowacyjnych. W przypadku zamknięcia Sheraton Sopot Spa na okres dłuższy niż 14 dni, opłata członkowska w danym miesiącu zostanie pomniejszona o odpowiednią wartość lub umowa zostanie przedłużona o liczbę dni zamknięcia w przypadku opłaty za rok z góry.
  • Dyrekcja Sheraton Sopot Hotel, podaje do wiadomości na tablicy ogłoszeń terminy planowanych prac lub imprez organizowanych na terenie Spa, a także okresy wyłączenia z użytkowania części Spa, lub odwołania określonych zajęć. Spa jest zamknięte w każdy pierwszy poniedziałek danego miesiąca.
 5. Spa zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa kosztami zabiegów, zajęć lub konsultacji w przypadku rezygnacji złożonej w terminie późniejszym niż 24 godziny przed ich planowanym rozpoczęciem.
 6. Wszystkie przedmioty muszą zostać zabrane z szafek przed opuszczeniem terenu Spa. Szafki są sprawdzane codziennie po zamknięciu Spa. Jeżeli obsługa Spa znajdzie przedmioty pozostawione w szafce, zostaną one przechowane w Recepcji Spa przez 3 dni.
 7. Parking przed Spa oraz w garażu podziemnym nie należą do hotelu. Spa nie zapewnia ochrony pojazdów pozostawionych na parkingu, ani nie ponosi odpowiedzialności za ich kradzież lub uszkodzenie.
 8. Goście Spa muszą mieć ukończone co najmniej 16 lat. W celu zapewnienia komfortu użytkownikom Spa zabrania się używania osobistych odbiorników radiowych, aparatów fotograficznych, kamer video, sprzętu stereo oraz telefonów komórkowych. Dotyczy  to zarówno obszarów publicznych, takich jak: basen, siłownia, sala fitness jak i gabinetów zabiegowych. Prosimy Gości o wyłączenie telefonów i pozostawienie ich w bezpiecznym miejscu.
 9. Cały obszar Spa jest strefą dla osób niepalących.
 10. Na terenie Spa zabrania się:
  • przebywania osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
  • sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
  • używania naczyń szklanych,
  • wprowadzania zwierząt, zakłócania pobytu innym osobom,
  • powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu lub innych osób, w szczególności skakania do wody lub biegania,
  • zabrania się wynoszenia wyposażenia Spa poza jego teren.
 11. Prosimy o przeprowadzanie rozmów poziomem głosu, który umożliwi innym Gościom relaks, zarówno podczas zajęć grupowych, jak i zabiegów indywidualnych.
 12. Po goleniu prosimy o upewnienie się, że maszynki oraz ostrza do maszynek nie zostaną pozostawione na terenie Spa. Ze względów higienicznych zabrania się wyrzucania zużytych maszynek, ostrza od maszynek do pojemników na śmieci, znajdujących się na terenie Spa.
 13. Klubowicze proszeni są o pozostawienie zużytych ręczników i szlafroków w koszykach w szafkach klubowych. Pozostałych Gości prosimy o zwrot pobranych ręczników i koszyków do Recepcji Spa.
 14. Goście Spa zobowiązani są do noszenia stosownego i kompletnego stroju podczas pobytu na jego terenie.
 15. W okresie zimowym osoby odwiedzające Spa proszone są o zmianę obuwia w szatni przy Recepcji Spa. Obuwie, które było używane poza Spa, nie powinno być noszone na terenie obiektu.
 16. Ze względów zdrowotnych, wszystkie osoby umówione na zabieg proszone są o wypełnienie ankiety zdrowotnej.
 17. Goście Spa ze schorzeniami tj: cukrzyca, choroby serca, wysokie lub niskie ciśnienie krwi oraz przyjmujący leki przeciwzakrzepowe, przeciwhistaminowe, uspokajające lub należące do grupy betablokerów powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Spa.
 18. Prosimy brać prysznic przed skorzystaniem ze Strefy Spa Experience oraz pomiędzy kolejnymi sesjami w saunach.
 19. W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek nieprawidłowości bądź naruszeń bezpieczeństwa, prosimy o jak najszybsze zawiadomienie Dyrekcji Spa.
 20. Sheraton Sopot Hotel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie stosowanie się do powyższego Regulaminu.
 21. Aktualne ustalenia Sanepidu dot. wody w basenie (link) oraz wody hydropool’u (link).

Regulamin obowiązujący na basenie:

 1. Na basenie obowiązuje zakaz biegania oraz skakania do wody.
 2. Wszystkich gości korzystających ze Strefy Spa Experience prosimy  o noszenie specjalnego, antypoślizgowego obuwia dostępnego w recepcji Spa.
 3. Zajęcia na basenie mogą odbywać się wyłącznie w obecności instruktora pływania lub ratownika.
 4. Ratownicy pełniący dyżur na basenie sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie basenu są zobowiązane podporządkować się ich nakazom.
 5. Basen jest jedyną strefą Spa dostępną dla dzieci poniżej 16 roku życia. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie basenu oraz kąpać się wyłącznie pod opieką opiekuna prawnego w godzinach 10:00 – 20:00 (10:00 – 22:00 sb-nd). W pozostałych godzinach dzieci nie mogą korzystać z pływalni. Dzieci od lat 13 mogą przebywać na terenie basenu codziennie w godzinach 7:00 – 22:00.

Regulamin obowiązujący w Hydropoolu:

 1. Wchodzić do basenu solankowego można tylko od strony drabinki trzymając się jednocześnie poręczy.
 2. Nosiciele chorób zakaźnych nie mogą korzystać z basenu solankowego.
 3. Z basenu solankowego należy korzystać krótkimi sesjami. Zalecany czas korzystania to maksymalnie 10 min. Należy wziąć prysznic i ostudzić organizm, wówczas można powtórzyć sesję. Długie przebywanie może spowodować nudności, zawroty głowy lub omdlenia.
 4. Zabrania się biegania w strefie basenu.
 5. Właściwa odzież pływacka musi być noszona w czasie korzystania z basenu.
 6. Wszystkich gości korzystających ze Strefy Spa Experience prosimy  o noszenie specjalnego, antypoślizgowego obuwia dostępnego w recepcji Spa.
 7. Kobiety w ciąży nie powinny korzystać z basenu solankowego.

Regulamin obowiązujący w strefie saun:

 1. Osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby mające kłopoty z sercem, diabetycy, osoby z nadciśnieniem tętniczym nie powinny korzystać z sauny.
 2. Korzystanie z sauny nie powinno przekraczać 10 min. Po skorzystaniu z sauny należy wziąć chłodny prysznic i odpocząć. Sesję można powtórzyć.
 3. Przed wejściem do sauny należy zdjąć biżuterię. W saunie prosimy siadać na ręczniku.
 4. Wszystkich gości korzystających ze Strefy Spa Experience prosimy o noszenie specjalnego, antypoślizgowego obuwia dostępnego w recepcji Spa.
 5. Używanie olejków eterycznych oraz bukietów zapachowych w saunie jest zabronione.
 6. Suszenie rzeczy osobistych oraz ręczników w saunach jest zabronione.
 7. Przebywając w saunach zawsze należy być okrytym ręcznikiem.

Regulamin Fitness:

 1. Sheraton Sopot Hotel, Spa, Sopot Zdrój, ich właściciele, dyrekcja, kierownictwo, pracownicy oraz podwykonawcy nie są odpowiedzialni za szkodę polegającą na zgubieniu, zniszczeniu lub utracie mienia należącego do Gości, w przypadku pozostawienia go bez odpowiedniego nadzoru podczas pobytu na terenie Spa. Rzeczy osobiste powinny zostać zabezpieczone poprzez ich zamknięcie w szafkach w przebieralni, za wyjątkiem przedmiotów wartościowych, które powinny być pozostawione w sejfie.
 2. Z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa, Sheraton Sopot Hotel, Spa, ich właściciele, dyrekcja, kierownictwo, pracownicy oraz podwykonawcy nie są odpowiedzialni za śmierć, urazy, utratę zdrowia bądź mienia powstałe na terenie Spa w wyniku jego użytkowania, o ile nie ponoszą winy.
 3. Członek Klubu/Gość oświadcza, iż przed rozpoczęciem aktywnego lub pasywnego uczestnictwa w zajęciach uwzględni swój stan zdrowia i nie przystąpi do nich, jeżeli ze względu na stan zdrowia, mogłyby mieć one negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, komfort fizyczny lub psychiczny. Wszystkim Gościom doradzamy, aby przed skorzystaniem z siłowni, przeszli standardowe badania lekarskie w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia. Ma to szczególne znaczenie przy aktywnym uczestnictwie w ćwiczeniach fizycznych.
 4. Goście korzystający i przebywający w Sheraton Fitness muszą mieć ukończone co najmniej 16 lat.
 5. Na terenie Sheraton Fitness zabrania się:
  • przebywania osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
  • sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
  • wprowadzania zwierząt, zakłócania pobytu innym osobom,
  • powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu lub innych osób
  • wynoszenia wyposażenia Sheraton Fitness poza jego teren.
 6. Podczas korzystania ze sprzętu sportowego w siłowni oraz podczas korzystania z sali fitness obowiązuje zakaz wykonywania ćwiczeń bez koszulek oraz w niekompletnej garderobie. Obuwie sportowe powinno być czyste oraz nie powinno posiadać czarnych podeszw.
 7. Po każdym skorzystaniu ze sprzętu prosimy o uprzątnięcie stanowiska, odłożenie ciężarów na miejsce oraz zdezynfekowanie urządzeń.
 8. Warunkiem odbycia się zajęć grupowych jest obecność minimum 3 osób.
 9. Zajęcia grupowe stałe zaznaczone są na grafiku kolorem niebieskim, pogrubionym drukiem. Te zajęcia są jedynymi zajęciami, które odbywają się niezależnie od ilości obecnych osób. 
 10. Dyrekcja Sheraton Sopot Hotel zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych  w wyznaczonych przez siebie terminach, przy jednoczesnym poinformowaniu o tym Członków Klubu /Gości drogą mailową lub telefoniczną.
 11. W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek nieprawidłowości bądź naruszeń bezpieczeństwa, prosimy o jak najszybsze zawiadomienie Dyrekcji Spa.
 12. Sheraton Sopot Hotel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie stosowanie się do powyższego Regulaminu.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera

Zapisano do newslettera

Nie udało się zapisać do newslettera

×

Wiemy, że lubisz być pierwszy.

Zapisz się do naszego newslettera, a dowiesz się o najnowszych ofertach.

Zapisano do newslettera

Nie udało się zapisać do newslettera

×